Over ons

Het C-Roads Antwerpen-Helmond project heeft de ambitie om coöperatieve intelligente transportsystemen (C-ITS) te integreren. Het werkt hiervoor met diensten als intelligente snelheidsassistentie (ISA), toegangsregeling voor voertuigen in de stad (UVAR) en (stedelijke) mobiliteitsdiensten (buffering van vrachtwagens, prioritering en multimodale informatie).

De combinatie van deze diensten moet leiden tot een betere verkeersveiligheid en leefbaarheid. Beide steden, Antwerpen in Vlaanderen, België, en Helmond in Nederland, zullen de gecombineerde diensten zes maanden lang inzetten, testen en evalueren op het Vlaamse TEN-T-netwerk nabij Antwerpen en langs de stedelijke knooppunten van Antwerpen en Helmond. De zogenaamde Day 1 en Day 1.5 C-ITS-diensten zullen beschikbaar worden gesteld voor verschillende soorten gebruikers, zoals privéchauffeurs, professionele vrachtwagenchauffeurs en gebruikers van actieve mobiliteit.

Aangezien beide pilots deel zullen uitmaken van het C-Roads-platform, zullen alle diensten worden geleverd door hybride communicatie en zullen de C-Roads-vereisten en -specificaties van toepassing zijn. Ze zullen beschikbaar worden gemaakt in de voertuigen door (i) het gebruik van on-board units (OBU) die ook de gecombineerde implementatie van C-ITS en ISA mogelijk maken, en (ii) door smartphone-applicaties waarvan één specifiek voor vrachtwagenchauffeurs.

Wens je op de hoogte te blijven van onze ontwikkelingen? Laat dan zeker je e-mailadres achter:

  Onze samenwerking

  Het consortium C-Roads Antwerpen-Helmond bestaat uit negen partners: Tractebel Engineering (coördinator), Transport & Mobility Leuven, Lantis, V-Tron, Be-Mobile, gemeente Helmond, stad Antwerpen, Hogeschool PXL en Yunex. Het project is eind 2022 van start gegaan en duurt twee jaar.

  Een Europees project

  De informatie hier wordt verstrekt “as is”, en er wordt geen garantie gegeven dat de informatie geschikt is voor een bepaald doel. De bovengenoemde consortiumleden zijn niet aansprakelijk jegens derden voor schade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot directe, speciale, indirecte of gevolgschade die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, behoudens enige aansprakelijkheid die verplicht is op grond van de toepasselijke wetgeving.

  © 2023 door het consortium C-Roads Antwerpen-Helmond.

  Op deze informatie zijn een disclaimer en copyright van toepassing. Dit project wordt uitgevoerd onder een contract toegekend door de Europese Commissie, contractnummer: 101079676. De inhoud hiervan valt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van het project C-Roads Antwerpen-Helmond.

  Privacy

  We behandelen je antwoorden zorgvuldig en vertrouwelijk. We publiceren enkel resultaten met geaggregeerde data van meerdere deelnemers. Persoonlijke data geven we niet vrij. Je hebt steeds het recht om te stoppen in dit onderzoek of om te verzoeken om de verzamelde data te vernietigen. Voor vragen kan je mailen naar croads-antwerpen-helmond@tmleuven.be.
  Ons gegevensbeleid kan je vinden op https://www.tmleuven.be/nl/privacy