Rijden met ISA (FAQ)

Wat is ISA?

ISA staat voor Intelligente Snelheid Assistent, een systeem dat de voertuigsnelheid begrenst op de maximumsnelheid, om zo de bestuurder te ondersteunen zich aan de wettelijk geldende snelheden te houden. Hiermee worden (onbedoelde) snelheidsoverschrijvingen verminderd en ontstaat er een gelijkmatige rijsnelheid in het verkeer. Dit komt niet alleen ten goede van de verkeersveiligheid maar ook voor milieu en doorstroming!

Hoe werkt ISA?

Ons ISA-systeem is een zogenaamd halfopen ISA systeem. Het vergelijkt de eigen voertuigsnelheid met de wettelijke geldende maximumsnelheid. Wanneer deze snelheid wordt bereikt zal het systeem ervoor zorgen dat het voertuig niet harder kan rijden dan deze snelheid, ook niet wanneer het gaspedaal verder wordt ingedrukt.

Hoe weet het systeem de snelheid?

Ons ISA-systeem maakt gebruik van twee informatiebronnen. Een zogenaamde (offline) “digitale wegenkaart”, een kaart waarin de maximale toegestane snelheden op alle wegen bekend zijn, en een camerasysteem dat (snelheids)borden kan herkennen. Met behulp van GPS weet het ISA-systeem waar het voertuig rijdt, en via de wegenkaart weet het de bijbehorende maximum snelheid. Met de camera kunnen ook wegwerkzaamheden of andere, afwijkende, maximaal toegestane snelheden herkend worden.

Hoe weet ik dat het systeem actief is en op welke snelheid ik word begrensd?

Het ISA-systeem is uitgerust met een HMI (Human Machine Interface), een klein schermpje op het dashboard van het voertuig. Op dit scherm wordt steeds een afbeelding van de maximum snelheid getoond waarop het voertuig beperkt wordt. Hierdoor weet je als bestuurder altijd wat het voertuig doet, wanneer deze begrensd wordt en op welke snelheid dit gebeurt. Indien
het systeem geen maximum snelheid heeft, of wanneer het systeem nog aan het opstarten is, zal het scherm zwart blijven. Er wordt dan geen snelheid getoond of afgebeeld.

Wat als ik toch harder wil rijden, bijvoorbeeld in een onveilige situatie?

Er kunnen zich natuurlijk situaties voordoen waarbij het wenselijk is om (voor een korte tijd) het systeem te overrulen. Dit doe je door het gaspedaal voor ongeveer twee seconden volledig in te trappen. Hierdoor wordt de begrenzing weggenomen. Wanneer je het gaspedaal vervolgens volledig loslaat en het voertuig weer onder de maximum snelheid rijdt, wordt de auto opnieuw begrensd. Maar let wel op: te hard rijden is een bewuste keuze!

Handig om te weten

  • Je kunt de auto gewoon aan- en uitzetten zoals je gewend bent. Bij het starten van het voertuig start het ISA-systeem automatisch op, dit duurt ongeveer 30 seconden tot 1 minuut. Bij het uitzetten van het voertuig wordt het ISA-systeem automatisch afgesloten.
  • Indien de snelheid niet bekend is, bijvoorbeeld doordat de straat waarin u rijdt erg nieuw is of omdat er geen borden gedetecteerd zijn, wordt het voertuig niet begrensd. Je moet dan zelf goed opletten op de maximumsnelheid.
  • Het is onmogelijk dat het voertuig actief gaat remmen of versnellen. Indien er een lagere snelheid wordt gedetecteerd dan op dat moment wordt gereden, zal het systeem dus niet remmen, maar het gas lossen, waardoor de snelheid wordt beperkt/begrensd.
  • Het systeem maakt gebruik van twee betrouwbare informatiebronnen om de maximum geldende snelheid te bepalen. Toch kan het voorkomen dat beide incorrect zijn, bijvoorbeeld door foutieve kaartgegevens of een verkeerd gescand verkeersbord. Je blijft als bestuurder verantwoordelijk voor het rijden van de juiste maximum geldende snelheid. Het ISA-systeem zal je hierbij zoveel mogelijk ondersteunen.

Staat je vraag er niet tussen? Stel ze ons en we sturen je zo spoedig mogelijk een antwoord!